Kontakty

Naši kancelář naleznete v centru Trutnova v Havlíčkově ulici.

Naše kancelář

Reality TU s.r.o.
Pražská 89
541 01 Trutnov

Pondělí - pátek: 9 - 16 hodin*

*polední pauza 12 - 13h, otevírací doba je vždy individuální, po předešlé domluvě jsme Vám k dispozici kdykoli, i víkend

info@reality-tu.cz 
+420 605 022 622, +420 732 772 006

Fakturační údaje

Reality TU s.r.o.
U kostela 66
541 01 Trutnov

IČ: 08940711, DIČ: CZ08940711

Účet č. 5807619309/0800
vedený u České spořitelny a.s.

Spisová značka C 45355 vedená
u Krajského soudu v Hradci Králové

Špetlová
Klára Špetlová

Jednatel společnosti

k.spetlova@reality-tu.cz 
+420 732 772 006

Zaměření na prodej všech typů nemovitostí. Praxe v realitách 14 let.

Špetla
Bc. Jan Špetla

Realitní makléř

j.spetla@reality-tu.cz 
+420 605 324 500

Zaměření na pronájem i prodej nemovitostí všech typů. Praxe v realitách přes 5 let.

Tyl
Jakub Tyl

Realitní makléř

j.tyl@reality-tu.cz 
+420 604 984 735

Certifikovaný realitní makléř. Zaměřuje se na pronájem i prodej nemovitostí.

Petráš
Miroslav Petráš

Finanční poradce

petras.miroslav@insia.com
+420 731 722 844

 

  • V případě, že mezi naší společností a naším klientem - spotřebitelem dojde z této smlouvy ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 1200 Praha 2, web: adr.coi.cz.
  • Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.

Ochrana oznamovatelů

Zprostředkovatelé / makléři, kterí provozují realitní činnost pod obchodní značkou Reality TU s.r.o. (dále jen „Společnosti“) a které jsou povinnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), zřizují Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) za účelem oznamování možných protiprávních jednání.

VOS je určen zaměstnancům Společností a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnosti dozvěděli o protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  • porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společností nebo která je pro Společnosti činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Společnosti vylučují z podání oznámení osoby, které pro Společnosti nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Oznámení je možné podat prostřednictvím emailu nebo písemně jednateli společnosti: Klára Špetlová, U Kostela 66, 541 01 Trutnov, email: k.spetlova@reality-tu.cz.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů společností Reality TU s.r.o.