Právo

Právní servis

Našim klientům nabízíme vždy komplexní právní servis a advokátní úschovu kupní ceny. Právní ochrana prodávající i kupující strany je pro nás velmi důležitá, proto klademe důraz na dlouhodobou ověřenou spolupráci s advokátní i notářskou kanceláří.

 • Advokátem, který výlučně zastupuje naši společnost,
  je JUDr. Jiří Kos, Msc.,
  se sídlem Smilova 373, Pardubice 530 02.
 • Notářem, se kterým naše společnost spolupracuje v případě zajišťování stanov a dokumentace související se správou SVJ a BD,
  je Mgr. Miloslav Culek, LL.M. ,
  se sídlem Hradební 12, 54101 Trutnov.

Zajišťujeme pro Vás například tyto dokumenty:

 • smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • kupní smlouva
 • smlouva o převodu obchodního podílu
 • smlouva o převodu družstevního podílu
 • smlouva o advokátní úschově
 • nájemní smlouva
 • darovací smlouva
 • smlouvy týkající se věcných břemen
 • zástavní smlouvy a smlouvy o zápůjčce
 • zúžení jmění manželů
 • a další.